Co musí obsahovat záznam o dopravní nehodě

Spolupracujeme s nejlepšími

Máme dokonalý přehled o trhu. Neznáme totiž jednu nebo dvě pojišťovny. Známe všechny. A jejich produkty. A to je pro vás výhoda. Dokonce obrovská, pokud jste obchodník.

víc informací

Co musí obsahovat záznam o dopravní nehodě

31/05/2019 Lucie Dvořáková

V každodenním hustém silničním provozu se můžeme stát viníky a také obětmi dopravní nehody poměrně snadno. Existují případy dopravních nehod, ke kterým není nutné volat policii. Pokud při dopravní nehodě nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby, nedošlo k poškození majetku třetí osoby nebo škoda na některém z vozidel nepřesáhla 100 000 Kč. Obecně v těchto případech není nutné policii volat. Zároveň však musíte být schopni obnovit provoz na pozemní komunikaci, odstranit následky nehody (upadlé, rozbité kousky vozu) a především se všichni účastníci dopravní nehody musí být schopni shodnout na viníkovi a průběhu dopravní nehody.

K úspěšnému vyřešení celé situace vám pomůže vyplnění záznamu o dopravní nehodě. Záznam o dopravní nehodě posílají pojišťovny každoročně spolu s aktuální zelenou kartou, která slouží jako doklad o sjednaném zákonném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – tzv. povinném ručení. Zákon neupravuje předepsanou formu záznamu, je však skutečně lepší a pohodlnější používat univerzální záznam, který je dokonce i mezinárodně uznávaný.

Na co si dát při vyplňování pozor

V první části záznamu vyplníte osobní údaje řidičů a základní údaje o vozidlech. Všechny potřebné údaje najdete v občanských a řidičských průkazech účastníků a malém techničáku (osvědčení o technické způsobilosti vozidla). Pokud existují svědci dopravní nehody, nezapomeňte je do záznamu uvést. Nejdůležitějším bodem při vyplňování je zaznamenání průběhu dopravní nehody. Situace se do záznamu zakresluje shora z ptačí perspektivy. Nejdříve zakreslete tvar silnice, polohu křižovatky a orientační body. Poté do plánku zakreslete polohu vozidel a vyznačte směr jejich jízdy.

V další části záznamu uveďte všechny viditelná poškození vozidel a do poznámky stručně slovy popište průběh celé situace. Celý formulář vypisujte čitelně a myslete na to, že jsou stránky propisovací. Na závěr po důkladné kontrole všech údajů, záznam o nehodě podepíší všichni účastníci dopravní nehody. V tuto chvíli již nelze na záznamu cokoliv změnit. Ideální je zároveň i pořídit fotodokumentaci celé dopravní nehody.

Diskuze (0)