Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání

Spolupracujeme s nejlepšími

Máme dokonalý přehled o trhu. Neznáme totiž jednu nebo dvě pojišťovny. Známe všechny. A jejich produkty. A to je pro vás výhoda. Dokonce obrovská, pokud jste obchodník.

víc informací

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání

23/09/2019 Lucie Dvořáková

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání můžeme rozdělit do dvou skupin. První se týká právnických osob, lidí pracujících na OSVČ a živnostníků. Druhou skupinu tvoří zaměstnanci, kteří mohou způsobit škodu svému zaměstnavateli. Pro obě skupiny platí následující. Pojištění profesní odpovědnosti se sjednává z důvodu škody způsobené v důsledku chyby či omylu, nebo v případě jakéhokoliv opomenutí při poskytování odborných služeb.

Proč je dobré sjednat si zrovna takové pojištění?

Pojištění profesní odpovědnosti zmírňuje finanční následky profesního pochybení každého jedince a chrání tak nejen pojištěného, ale i jeho zaměstnavatele nebo klienty. Z toho důvodu řada profesí musí mít toto pojištění zřízené ze zákona. Jedná se o lékaře, veterináře, soudní znalce nebo advokáty. Pro další profese není sjednání pojistného dané zákonem a záleží pouze na jejich rozhodnutí, zda si pojištění odpovědnosti při výkonu povolání sjednají. Řada firem však sjednání takového typu pojištění svým zaměstnancům doporučuje a příspěvek na platbu pojistného může být i součástí benefit programu.

Před tím, než se rozhodneme si pojištění profesní odpovědnosti sjednat, je důležité se zamyslet, jaké škody během výkonu povolání mohou nastat. Pokud v práci třeba řídíte služební auto, neměli byste s pojištěním váhat. Riziko vzniku škod na zdraví i majetku je totiž vysoké. Jako u každého pojištění i u pojištění profesní odpovědnosti platí, že výše spoluúčasti ovlivňuje cenu pojistného. Čím vyšší je dohodnutá spoluúčast, tím nižší je pak cena pojistného. Většinou se u tohoto typu pojistného setkáváme s deseti, dvaceti nebo třiceti procentní spoluúčastí.

Rizikovou skupinou jsou řemeslníci

U řemeslníků jsou většinou nehody způsobené chvilkou nepozornosti nebo náhodou, ale následky nehody a způsobené škody pak šplhají mnohdy do statisíců. U OSVČ je možné pojištění odpovědnosti při výkonu povolání doplnit i o pojištění provozovny s veškerým vybavením i pojištění vozového parku. Je důležité, aby pojištění bylo dobře nastavené a odpovídalo všem možným skutečnostem, jaké mohou v průběhu podnikání nastat. Např. drobné škody můžete zvládnout uhradit z rezerv. Pokud však rezervy chybí, je dobré si pojistit i takový druh škod. Podstatné je ale pojištění takových rizik, které vás mohou skutečně finančně ohrozit.

Diskuze (0)