Za chybu v práci se platí – náhradu škody však může vyřešit pojistka

Spolupracujeme s nejlepšími

Máme dokonalý přehled o trhu. Neznáme totiž jednu nebo dvě pojišťovny. Známe všechny. A jejich produkty. A to je pro vás výhoda. Dokonce obrovská, pokud jste obchodník.

víc informací

Za chybu v práci se platí – náhradu škody však může vyřešit pojistka

21/01/2020 Lucie Dvořáková

Pokud jste zaměstnanec, může se stát, že neúmyslně způsobíte škodu svému zaměstnavateli. Chybička se může vloudit a problém je na světě. Zaměstnavatel podle zákoníku práce má právo po vás požadovat její náhradu a to až do výše 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku. Pokud si sjednáte pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání, může za vás škodu uhradit pojišťovna a vy i zaměstnavatel si jistě oddychnete. Cena pojištění se pohybuje v závislosti na nastavených limitech v řádu stovek až několika tisíc korun ročně.

Při výkonu svého povolání neúmyslně způsobíte škodu svému zaměstnavateli. Existují dvě možnosti nápravy: uvedením v předešlý stav, není-li to možné, tak peněžitá náhrada. Podle zákoníku práce zaměstnavatel musí nechat vyčíslit výši škody a oznámit vám ji zpravidla nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy byla zjištěna škoda a také odpovědnost konkrétního zaměstnance.

Na co se pojištění vztahuje?

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli se vztahuje na finanční škody, škody na majetku i škody na zdraví. Zajišťuje vám také ochranu pro případ škod způsobených na služebních cestách v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Územní rozsah si každý klient zvolí sám, podle svých potřeb. Pokud při své práci používáte služební vůz, notebook nebo telefon, neměli byste nad sjednáním pojištění váhat.

Pojistné limity a spoluúčast

Před uzavřením pojistné smlouvy si spočítejte a promyslete, na jakou částku se pojistíte. Je totiž zbytečné si sjednávat vyšší pojistný limit než je 4,5násobek vaší průměrné měsíční mzdy. Tuzemské pojišťovny nabízí různé výše pojistných limitů. U tohoto typu pojištění očekávejte vždy spoluúčast, která se nejčastěji pohybuje od 10 do 30 procent. Výše pojistného limitu a výše spoluúčasti pak ovlivňuje celkovou cenu pojištění.

Výluky z pojištění

Pojištění se nevztahuje automaticky na každou vzniklou škodu zaměstnavateli. Existují výluky z pojištění, které je potřeba znát. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli se nevztahuje na škody:

  • Způsobené pod vlivem alkoholu nebo návykových látek
  • Způsobené úmyslně
  • Majetkové sankce uložené zaměstnavateli z důvodu pochybení zaměstnance (např. pokuty finančního úřadu)
  • Schodkem na svěřených hodnotách (manko)
  • V souvislosti s pracovním vztahem uzavřeným na základě Dohody o provedení práce
  • V důsledku vývoje, výroby, instalace, používání, provozování, výpadku, poškození, změny nebo chybné či omezené funkce počítačových systémůV důsledku vývoje, výroby, instalace, používání, provozování, výpadku, poškození, změny nebo chybné či omezené funkce počítačových systémů 

Diskuze (0)