Asistenční služby – součást každého pojištění

Spolupracujeme s nejlepšími

Máme dokonalý přehled o trhu. Neznáme totiž jednu nebo dvě pojišťovny. Známe všechny. A jejich produkty. A to je pro vás výhoda. Dokonce obrovská, pokud jste obchodník.

víc informací

Asistenční služby – součást každého pojištění

30/05/2019 Lucie Dvořáková

Asistenční služby jsou součástí každého pojištění a kontaktní údaje jsou vždy součástí pojistné smlouvy. Asistenční služby vám zajistí rychlou pomoc v jakékoliv situaci v ČR i zahraničí. Školený tým pracovníků vybavený dostatečným know-how i jazykovými znalostmi je ochotný vám poradit v jakoukoliv denní dobu 365 dní v roce. Provoz je totiž nepřetržitý a vy tak můžete řešit svůj problém okamžitě. Často ani nevíme, s jakým problémem se můžeme na asistenční služby obrátit, proto jsme pro vás zpracovali přehled asistenčních služeb pro různé typy pojištění.

Asistenční služby u pojištění motorových vozidel

V dnešním hustém silničním provozu se vám může přihodit řada nepříjemných situací. Řadu z nich vám pomůže rychle a elegantně vyřešit asistenční služba. U pojištění motorových vozidel existuje technická i právní asistence.

Do technické asistence spadá odtah vozidla a jeho dočasné uschování, půjčení náhradního vozidla nebo zajištění jiné formy dopravy pro možnost pokračování v cestě a také příjezd servisního pracovníka pro opravu drobných poruch na vozidle během cesty.

Právní asistence vám zařídí doručení kauce na případnou pokutu, doručení náhradních dokladů k vozidlu, možnost telefonického tlumočení při silniční kontrole nebo také vyřizování nároků na náhradu škody na vozidle.

Asistenční služby u cestovního pojištění

Cestování a poznávání nových míst ve spojení se sportováním patří mezi nejoblíbenější aktivity. Tyto činnosti máme spojené s příjemnými prožitky, ale i na dovolené můžou nastat různé problémy.

Řešení zdravotních problémů

Úrazy a zdravotní problémy jsou nejnepříjemnější komplikací nejen během cestování a sportování, a proto se jim asistenční služby věnují opravdu pečlivě. Při jakýchkoliv zdravotních problémech se na asistenční službu můžete obrátit a bude vám zajištěno zprostředkování lékařského ošetření, případně hospitalizace, převoz do zdravotnického zařízení, převoz ze zahraničí do ČR, garance plateb za léčení. Pro osobu blízkou v případě hospitalizace pojištěného asistenční služby zajišťují ubytování a také zajišťují převoz tělesných ostatků do ČR při úmrtí v zahraničí.

Problémy vzniklé při cestování

Na asistenční službu se můžete také obrátit s běžnými problémy, které během cestování vznikají. Řešení komplikací vzniklých z důvodu zpožděného letu, organizace letu náhradního a také třeba asistence při krádeži či ztrátě zavazadel.

Problémy právního charakteru

Nepříjemností může nastat hodně, ale asistenční služby myslí téměř na vše. Právní asistence zahrnuje zablokování dokladů v případě krádeže či ztráty, asistence v případě odpovědnosti za škodu, dopravu na zastupitelský úřad při ztrátě cestovních dokladů nebo předávání informací osobě blízké.

Asistenční služby u pojištění domácnosti

Ať už bydlíte v domě či bytě, každá domácnost má své specifika a v každé domácnosti můžou nastat problémy, které je nutné okamžitě řešit. Opět to mohou být problémy technického i právního charakteru, obojí můžou pěkně potrápit a většinu vám pomůže vyřešit asistenční služba.

Technická asistence řeší odstranění příčiny technické havárie v domácnosti, vyslání specialisty z oboru (instalatér, topenář, zámečník, sklenář, atd.), krátkodobé náhradní ubytování, převoz mobiliáře, ochrana nezabezpečeného bytu a také organizace uvedení domácnosti do původního stavu před havárií.

Právní asistence řeší problémy typu sousedské spory, úvěrové a spotřebitelské spory, dědictví a také řízení s katastrálním či finančním úřadem.

Diskuze (0)