Návod Insiacare: Jak zrušit povinné ručení

Spolupracujeme s nejlepšími

Máme dokonalý přehled o trhu. Neznáme totiž jednu nebo dvě pojišťovny. Známe všechny. A jejich produkty. A to je pro vás výhoda. Dokonce obrovská, pokud jste obchodník.

víc informací

Návod Insiacare: Jak zrušit povinné ručení

28/01/2020 Lucie Dvořáková

Nejčastějším důvodem, který vede řidiče k rušení stávajícího povinného rušení, je přechod k jiné pojišťovně z důvodu lepší ceny povinného ručení. Ale není to samozřejmě důvod jediný. Můžete se také rozhodnout své vozidlo prodat nebo jej budete muset vyřadit. Přečtěte si jak u jednotlivých případů postupovat.

Možnosti výpovědi smlouvy o povinném ručení

Díky lepší nabídce od konkurenční pojišťovny se rozhodnete ukončit smlouvu u své stávající pojišťovny. Může nastat problém, protože smlouvu u stávající pojišťovny nelze vypovědět okamžitě a nejčastěji k ní dokonce musíte mít důvod. Kdy a jak tedy lze povinné ručení vypovědět?

Ať už budete chtít zrušit smlouvu povinného ručení z jakéhokoliv důvodu, pamatujte na to, že po silnicích, místních a účelových komunikacích nebo dálnicích může podle Zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla č. 168/199 Sb. jezdit pouze vozidlo se sjednaným povinným ručením.

Před koncem pojistného období

U každého povinného ručení bývá pojistné období sjednáváno zpravidla na jeden rok a smlouvu můžete bez udání důvodu vypovědět 6 týdnů před koncem pojistného období. Myslete však na to, že výpověď musíte pojišťovně zaslat písemně, nejpozději uvedených 6 týdnů před koncem pojistného období.

Do dvou měsíců od počátku pojistné smlouvy

Takové zrušení smlouvy povinného ručení probíhá výpovědí smlouvy a tuto výpověď je také nutné doručit pojišťovně písemně. Písemné doručení musí být nejpozději do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Po doručení nastává osmidenní lhůta, po které je pojištění automaticky zrušeno.

Při změně pojistného

Každou změnu pojistného je vám pojišťovna povinna hlásit a ze zákona lze vypovědět smlouvu o povinném ručení v případě, že vám vaše stávající pojišťovna změní výši pojistného. Pokud s navrhovanou změnou nesouhlasíte, do jednoho měsíce zašlete písemný nesouhlas se změnou ceny. Smlouva pak automaticky zaniká v den výročí sjednání smlouvy. Pozor ale, neplatí to pro zvýšení ceny z důvodu škodní události.

Po pojistné události

Do 3 měsíců od vzniku pojistné události můžete pojistnou smlouvu písemně vypovědět a povinné ručení zanikne po uplynutí měsíční výpovědní lhůty.

Při změně vlastníka vozidla

Prakticky ihned můžete povinné ručení zrušit v případě, že auto prodáte nebo někomu darujete. Nutné dokumenty při takovém zrušení povinného ručení jsou kupní či darovací smlouva, popř. kopie velkého technického průkazu, kde je zapsán nový majitel vozidla. Pojištění končí dnem nahlášení změny vlastníka.Je nutné, abyste jakoukoliv vzniklou situaci neprodleně hlásili pojišťovně. Toto platí zejména v případě, že vám bylo vozidlo odcizeno nebo je nutná likvidace vozu nebo vyřazení z provozu. V těchto případech pojištění zaniká dnem vyřazení, likvidace nebo odcizení vozu.

Diskuze (0)