Správné nastavení limitů pojistného plnění

Spolupracujeme s nejlepšími

Máme dokonalý přehled o trhu. Neznáme totiž jednu nebo dvě pojišťovny. Známe všechny. A jejich produkty. A to je pro vás výhoda. Dokonce obrovská, pokud jste obchodník.

víc informací

Správné nastavení limitů pojistného plnění

30/04/2019 Lucie Dvořáková

Mít správně nastavené limity pojistného plnění je jedna z nejdůležitějších věcí, na kterou bychom se měli zaměřit při sjednávání jakéhokoliv pojištění. Nejvíce můžeme pocítit špatné nastavení limitů pojistného plnění při škodní události v rámci pojištění majetku. Musíme si ale uvědomit, že správné nastavení limitů pojistného plnění je velmi důležité i u životního pojištění, povinného ručení, havarijního pojištění nebo třeba cestovního pojištění.

Co je limit pojistného plnění?

Jedná se o dohodnutou částku, kterou si odsouhlasí pojištěný a pojistitel v jakékoliv pojistné smlouvě. Pojistné limity stanovují pojišťovny a představují maximální částku, která vám bude vyplacena při vzniklé pojistné události. Je tedy nutné se zamyslet, zda je rozumné šetřit na pojistném a pojistit se na nižší částku nebo je lepší si připlatit a počítat s vyšším pojistným plněním.

Na co je třeba dát si pozor u pojištění majetku?

Každá pojišťovna má stanovené vlastní výše limitů pojistného plnění, je tedy nutné se na ně zaměřit při uzavírání smlouvy. Při pojištění majetku je velmi důležité myslet na to, že majetek musíme pojišťovat na cenu, za kterou bychom si byli schopni pořídit majetek nový. Pokud tak neuděláme, budeme mít majetek podpojištěný a pojišťovna nám v případě vzniklé škody bude plnit jen částečně. Každou smlouvu je také potřeba aktualizovat, protože hodnota každé nemovitosti se postupem času mění a původně nastavené limity plnění už za pár let nemusí stačit.

Limity pojistného plnění u ostatních pojištění

U povinného ručení je minimální hranice pojistného plnění stanovena zákonem. Limit je 35 mil. korun při škodě na zdraví a stejná částka při škodě na majetku. Každý řidič si však může vybrat vyšší pojistný limit podle vlastního uvážení. U životního pojištění je velmi důležité správně vyhodnotit míru rizika. V ideálním případě by mělo životní pojištění v případě pojistné události pokrýt náklady celé rodiny na několik měsíců. Cestovní pojištění kryje náklady na léčbu nemoci nebo úrazu v zahraničí a velice záleží na typu dovolené a cílové destinaci, proto je stanovení ideálního limitu velice individuální. Minimálně se však doporučuje pojistný limit 3 miliony korun pro cestování po celém světě, v rámci Evropy zhruba polovina.

Diskuze (0)