Jak ovlivňuje cenu povinného ručení osoba pojistníka

Spolupracujeme s nejlepšími

Máme dokonalý přehled o trhu. Neznáme totiž jednu nebo dvě pojišťovny. Známe všechny. A jejich produkty. A to je pro vás výhoda. Dokonce obrovská, pokud jste obchodník.

víc informací

Jak ovlivňuje cenu povinného ručení osoba pojistníka

11/11/2019 Lucie Dvořáková

Cena povinného ručení na tentýž vůz se může lišit. Jak je to možné? Pokud se budeme soustředit na osobu, která si vůz pojišťuje, tedy na osobu pojistníka, existují faktory, které cenu povinného ručení celkem výrazně ovlivňují. Jsou to zejména tyto tři faktory: věk řidiče, místo bydliště a také dosavadní historie nehodovosti. Proto je naprosto běžné, že za úplně stejný vůz dva různí řidiči zaplatí za povinné ručení značně odlišnou částku.

Jako nejrizikovější skupinu pojišťovny uvádí mladé řidiče do 25 let, kteří mají trvalý pobyt v Praze a mají za sebou nějakou dopravní nehodu. Riziková se zdá být také skupina seniorů nad 65 let, kdy řízení vozu mohou ovlivňovat problémy související s věkem. Zatímco si tedy mladí řidiči připlácí za nezkušenost, senioři si u povinného ručení připlácí za věk. Statistiky ukazují, že nejvíce nehod způsobují čerství držitelé řidičského průkazu ve věku do 25 let. Tito řidiči více riskují, s řadou situací se setkávají poprvé a teprve sbírají zkušenosti. Tato věková skupina si za povinné ručení připlatí nejvíce. U seniorů je zvýšení částky kvůli věku poměrně nižší.

Další faktor, který ovlivňuje cenu povinného ručení, je místo bydliště. Ze statistik nehodovosti vyplývá, že v některých částech České republiky se bourá více a někde zase méně. Nejrizikovější je Středočeský kraj, mezi ty méně rizikové patří kraje Liberecký, Královéhradecký a Zlínský. Obecně si za povinné ručení připlatí pojistníci s bydlištěm v Praze a v dalších krajských a velkých městech. Mírně cenu pojistného může ovlivnit i to, zda auto patří soukromé osobě, podnikateli nebo právnické osobě. Co však ovlivňuje cenu povinného ručení výrazně, je historie dosavadní nehodovosti. Pokud jste v minulosti nebourali a jezdíte bez nehod, dostáváte od pojišťovny bonus v podobě slevy. V opačném případě, pokud nabouráte, cena za povinné ručení se vám zvýší (malus).

Diskuze (0)