Jak je to s pojištěním při převodu nemovitosti?

Spolupracujeme s nejlepšími

Máme dokonalý přehled o trhu. Neznáme totiž jednu nebo dvě pojišťovny. Známe všechny. A jejich produkty. A to je pro vás výhoda. Dokonce obrovská, pokud jste obchodník.

víc informací

Jak je to s pojištěním při převodu nemovitosti?

26/04/2019 Lucie Dvořáková

Existuje mnoho způsobů, jakými se dá nabýt nemovitost. Ať už nemovitost kupujete, dědíte, dostáváte nebo třeba měníte, vždy to znamená spoustu papírování a důležitých kroků, na které musíte myslet. To samé platí i v opačném případě, kdy se chystáte nemovitost prodat nebo darovat.

Jak postupovat při nabývání nemovitosti?

Při nabývání nemovitosti je třeba si uvědomit, že převést pojistnou smlouvu na nového majitele nelze a to ani v případě, že se jedná o rodinné příslušníky. Ve všech případech nabytí je nutné uzavřít novou pojistnou smlouvu přímo na nového majitele nemovitosti. Určitě je dobré s uzavřením pojištění nemovitosti zbytečně neotálet a to i v případě, kdy nová nemovitost zůstane ještě nějaký čas neobydlena.

Co když nemovitost prodávám?

Pokud naopak nemovitost prodáváte, či darujete, je potřeba pojištění vypovědět. Výpověď smlouvy se provádí ke dni převodu nemovitosti na základě předložení kupní či darovací smlouvy. Při výměně nemovitosti je taktéž potřeba na základě smlouvy pojištění zrušit a následně uzavřít pojištění nové na novou nemovitost.

Jak je to s daní?

Pokud jste kupující, vzniká vám povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, kterou platí vždy nabyvatel vlastnického práva. Pokud nemovitost prodáváte, vzniká vám příjem, který podléhá dani z příjmů. Existují však případy, kdy se daň z příjmů v případě prodeje nemovitosti neplatí. Prodávající je osvobozen od daně z příjmu, pokud nemovitost v době prodeje vlastní minimálně 5 let, má minimálně dvouleté bydliště v prodávané nemovitosti, v případě, že využije získané peníze pro uspokojení vlastní bytové potřeby, při dědictví (pokud časový test splnil zůstavitel) a také v případě převodu členských práv družstva (opět pětiletý časový test, stejně jako u prodeje). Pokud nemovitost získáte dědictvím, neplatíte dědickou ani jinou daň. Dědictví je od roku 2014 zahrnuto mezi bezúplatné příjmy, které jsou osvobozeny od daně podle zákona o dani z příjmů. Při výměně nemovitosti se poplatníkem stávají oba účastníci výměny, ale platí se pouze vyšší vyměřená daň, o kterou se účastnící podělí rovným dílem.

Diskuze (2)

  • Alžběta napsal:

    Dobrý den, co to znamená v praxi = Výpověď smlouvy se provádí ke dni převodu nemovitosti ….
    tj. jakmile je nový majitel zapsán v KN či hned při podpisu kupní smlouvy…?…

    • Libor Zezulka napsal:

      Dobrý den, pojištění zaniká v okamžiku doručení změny pojišťovně, resp. akceptace ze strany pojišťovny. A změna vlastníka je právoplatná ve chvíli, kdy jsou změny zapsány v katastru nemovitostí. Do té doby se může lidsky řečeno něco pokazit. Takže jistota je při zapsání do KN.