Pojištění nemovitosti v záplavové oblasti

Spolupracujeme s nejlepšími

Máme dokonalý přehled o trhu. Neznáme totiž jednu nebo dvě pojišťovny. Známe všechny. A jejich produkty. A to je pro vás výhoda. Dokonce obrovská, pokud jste obchodník.

víc informací

Pojištění nemovitosti v záplavové oblasti

09/09/2019 Lucie Dvořáková

Pokud se chystáte koupit nemovitost nebo již řešíte pojištění vlastní nemovitosti, je určitě dobré se podívat a prověřit si, jaká je v jejím okolí pravděpodobnost záplav. Tato okolnost totiž velice zásadně ovlivňuje výši částky za pojištění nemovitosti nebo také možnost pojistit nemovitost vůbec. Může se totiž stát, že nemovitost se kvůli vysokému riziku záplav nebo povodní stane nepojistitelnou.

Jak zjistím, do které zóny spadá můj dům?

Veškeré informace získáte na volně dostupných online mapách, ale je dobré vybírat si mapy, kde máte jistotu, že informace jsou aktuální. Existuje několik ověřených zdrojů, avšak i v těchto ověřených zdrojích se můžou informace lišit.

• Česká asociace pojišťoven na svých stránkách poskytuje povodňové a záplavové mapy. Pokud zadáte přesnou adresu nebo číslo parcely, na e-mail dostanete informaci, v jaké zóně se nemovitost nachází.

• Povodňové a záplavové mapy zveřejněné na stránkách každého kraje.

• Centrální datový sklad ČHMÚ zpřístupňuje informace týkající se povodňového nebezpečí, ohrožení či rizika formou CDS mapy

Jak je to s pojištěním?

Všechny pojišťovny vychází z mapy České asociace pojišťoven, proto je velmi důležité ověřit si více zdrojů a o konečném zařazení nemovitosti do konkrétní zóny je potřeba s pojišťovnou jednat. To v jaké zóně je totiž nemovitost zařazena vám ovlivňuje výši celkového pojistného. Nemovitosti zařazené do zóny 4 jsou většinou nepojistitelné, u zón 2 a 3 je pojistné navyšováno o rizikové příplatky. Naopak zóna 1 výši pojistného neovlivňuje.

Rozlišujte názvosloví

To, že se s pojišťovnou dohodnete na konkrétním zařazení vaší budovy do určité zóny, ještě neznamená, že vám budou peníze v případě škody automaticky proplaceny. Pojišťovny totiž rozlišují pojmy povodeň a záplava a je třeba se ujistit, že máte nemovitost pojištěnou na oba případy. Povodní se totiž rozumí rozlití nadměrného množství vody v krajině mimo koryta vodních toků nebo nádrží, kdežto záplavou se rozumí šíření vody z jiných příčin než u povodně. Může to být náhlá průtrž mračen apod.

Diskuze (0)