Pojistit byt – to není jen tak..

Spolupracujeme s nejlepšími

Máme dokonalý přehled o trhu. Neznáme totiž jednu nebo dvě pojišťovny. Známe všechny. A jejich produkty. A to je pro vás výhoda. Dokonce obrovská, pokud jste obchodník.

víc informací

Pojistit byt – to není jen tak..

14/10/2019 Lucie Dvořáková

Pojištění bytu se zdá být naprosto jednoduchá záležitost, ale je tomu právě naopak. Pojistit byt tak, aby pojišťovna v případě jakékoliv škody uhradila celou částku, není tak jednoduché. Je třeba dát do souvislostí celou řadu skutečností. Kdo je vlastníkem bytu, kdo je vlastníkem bytového domu a jaká pojištění by měly jednotlivé subjekty mít uzavřené.

Kdo má pojistit dům, ve kterém se nachází váš byt?

Pokud je majitelem celého bytového domu jedna osoba, pojištění nemovitosti by měla uzavřít právě tato fyzická osoba. Podobné to je u tzv. družstevních bytů, kdy majitelem bytového domu je družstvo. Pojištění domu (nemovitosti) by mělo tedy uzavřít družstvo. Pokud ale vlastníte byt v bytovém domě, ve kterém každý byt má jiného majitele, vzniká povinnost založit společenství vlastníků jednotek. Pojištění domu pak uzavře samotné společenství vlastníků.

Pojištění bytu

Vlastník bytu si pojišťuje svou bytovou jednotu sám. Pokud koupi nového bytu financujete prostřednictvím hypotečního úvěru, je sjednání pojištění bytu naprostou nutností. Sjednání pojištění bytu je totiž jednou z podmínek bank k poskytnutí úvěru.

Jak je to s pojištěním domácnosti?

U pojištění domácnosti se nabízí několik možných variant. Pokud v bytě bydlí samotný vlastník bytu, pojištění domácnosti si sjedná sám. U družstevních bytů si pojištění domácnosti sjednává tzv. družstevník. A jak je to v případě, že bydlíte v pronajatém bytě? Zde je situace malinko komplikovanější, protože se zde prolíná majetek majitele i nájemníka. Pojištění domácnosti si může sjednat jak majitel, tak i nájemník. Aby však sjednávali pojištění oba subjekty, je naprosto zbytečné.

Majitelé bytů si mohou do nájemní smlouvy zahrnout ujednání, že si nájemník pojištění domácnosti uzavře sám. Je to také nejčastější varianta. Ve smlouvě se dá specifikovat a vypsat konkrétní vybavení bytu patřící přímo majiteli a bude zahrnuto v nájemníkově pojištění domácnosti. Co je však důležité, je skutečnost, že každý nájemník by měl mít sjednané i pojištění odpovědnosti. Toto pojištění se totiž vztahuje na škody, které způsobí třetím stranám, např. vytopení bytu sousedů.

Ve smlouvě se dá specifikovat a vypsat konkrétní vybavení bytu patřící přímo majiteli

Jakým způsobem je možné pokrýt škody, které způsobí nájemník pronajímateli?

Pronajímatelé nemovitostí spoléhají na to, že škody, které způsobí nájemníci, budou hrazeny z jejich pojištění odpovědnosti. To je však omyl. Pojištění odpovědnosti slouží ke krytí škod způsobených pouze třetím osobám. Pro krytí škod na majetku vlastníka bytu slouží kauce, jejíž výše se sjednává v nájemní smlouvě. Podle občanského zákoníku nesmí kauce přesáhnout šestinásobek měsíčního nájmu. Pokud nájemník způsobí škody větší, jedinou možností je po nájemníkovi částku vymáhat.

Diskuze (0)