Vinkulace v rámci havarijního pojištění

Spolupracujeme s nejlepšími

Máme dokonalý přehled o trhu. Neznáme totiž jednu nebo dvě pojišťovny. Známe všechny. A jejich produkty. A to je pro vás výhoda. Dokonce obrovská, pokud jste obchodník.

víc informací

Vinkulace v rámci havarijního pojištění

29/04/2019 Lucie Dvořáková

Pojem vinkulace znamená převedení úhrady v případě pojistného plnění ve prospěch věřitele, kterému pojištěný splácí úvěr. Tato situace nastává v případě financování nového vozidla pomocí leasingového úvěru. Pokud se rozhodneme pro financování touto cestou, je nutné pro uzavření leasingové smlouvy vždy uzavřít mimo povinného ručení také havarijní pojištění. Vozidlo je pak, po celou dobu splácení, majetkem leasingové společnosti, které bude v případě vzniku pojistné události vyplaceno pojistné plnění.

Jak zajistím, aby vinkulace proběhla v pořádku?

Každá leasingová společnost má své vlastní formuláře pro vinkulaci pojištění. Vinkulace se provádí následujícím způsobem. Nejdříve použijete nezávaznou kalkulačku havarijního pojištění. Vyberete si variantu, která vám nejvíce vyhovuje, a zobrazenou nabídku si uložíte. Pošlete kalkulaci leasingové společnosti ke kontrole. Pokud vám leasingová společnost nabídku schválí, objednáte si pojištění, zaplatíte jej a následně si od leasingové společnosti vyžádáte dokument pro potvrzení vinkulace. Ten, spolu s pojistnou smlouvou, zašlete doporučeně do leasingové společnosti.

Diskuze (0)